Zelená firma

Naše firma MORA MORAVIA, s.r.o., má zavedený a používaný systém řízení jakosti, který odpovídá požadavkům mezinárodně platných norem ISO 9001:2000.
Tento systém je ve firmě zavedený už od roku 1997.

Od roku 2014 má společnost zavedený a používaný systém EMS (environmentálního managementu) dle normy ISO 14 001:2004 a splňuje požadavky dle zákona o předcházení ekologické újmy, který je v souladu se směrnicí EP a Rady 2004/35/ES (Environmental Liability Directive = ELD).

MORA MORAVIA je zapojená do unikátního projektu "ZELENÁ FIRMA". V rámci tohoto projektu poskytuje svým zaměstnancům možnost zbavit se starých elektrospotřebičů prostřednictvím sběrného boxu a tím výrazně přispívá k ochraně životního prostředí, přírodních zdrojů a zdraví člověka.

Současně je zapojena v projektu „ZODPOVĚDNÁ FIRMA“. Je to celorepublikový projekt zaměřený na podporu vzdělávání zaměstnanců a důsledné třídění odpadů.

Naše firma splňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady o elektroodpadech a je zapojená do systému zpětného odběru a využití odpadu z obalů EKO-KOM.

 

 


Výrobní provozy závodu

Montáže sporáků

Na nových montážních linkách Vás čeká moderní, čisté a klimatizované pracovní prostředí. V současné době hledáme ženy i muže na montážní linky.

Smaltovna a lakovna

Na provozu smaltovny a lakovny dostávají dílce sporáků svůj krásný vzhled. Všechny díly jsou před povrchovou úpravou dokonale očištěny a zbaveny veškerých mastnot.

Lisovna

Vše začíná na lisovně. Zde se rodí první plechové díly všech sporáků. Většina dílců je lisována na obřích lisech, které dávají prvotní tvar a vzhled všem dílům na sporáku.


Personální oddělení
Kde nás najdete Logo prémiová kvalita
Logo MORA patička
  • ©2017 MORA MORAVIA, s.r.o.
  • Všechna práva vyhrazena