Ochrana oznamovatelů

 

 

Whistleblowing (Ochrana oznamovatelů)

Oznamujeme, že jsme zavedli nový mechanismus pro ochranu oznamovatelů dle zákona č. 171/2023 Sb., pro ty, kteří chtějí oznámit protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má dojít u nás ve společnosti. Věříme, že transparentnost a integrita jsou základními pilíři našeho úspěchu, a proto vytváříme prostředí, které podporuje každého oznamovatele a chrání jeho anonymitu.

https://oznamovatel.justice.cz/informace-pro-oznamovatele/ na tomto odkaze najdete podrobné informace o tom, jaká je poskytována oznamovatelům ochrana, jaké protiprávní jednání lze oznámit a další podrobnosti.

Kontaktní osoba: Lucie Valentová, Jana Malá

Způsoby podání oznámení:

Telefonicky nebo sms:

Lucie Valentová, +420 605 927 017
Jana Malá, +420 606 741 420.

Ústně: Pokud preferujete ústní komunikaci, tato možnost Vám umožní přímo sdělit své záležitosti, po předcházející domluvě, každý pracovní den od 8 – 11.30 hod na personálním oddělení.

E-mailem: Pokud byste raději své oznámení zaslali písemně, máte možnost nás kontaktovat e-mailem na adrese: oznamovatel@mora.cz.

Oznámení lze učinit i prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti na https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

MORA MORAVIA, s. r. o. vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnosti podle zákona 171/2023 Sb., § 2 odst. 3 písm. a), h), i).


Personální oddělení
585 167 600
personalni@mora.cz
Kde nás najdete Logo prémiová kvalita
Logo MORA patička
©2017 MORA MORAVIA, s.r.o. - Všechna práva vyhrazena - Informace o ochraně osobních údajů - Prohlášení o cookies